סגולה 1

סגולה בדוקה ומנוסה לעושר והצלחה היא הפרשת מעשר מכל הרוח שהרויח כמו שכתוב "העשירי יהיה קודש לה'"

התורה אסרה עלינו לנסות את ה' אולם במצוות מעשר מותר לנסותו כמו שכתוב "בחנוני נא בזאת... אם לא אפתח לכם את אורבות השמיים".
ואמרו חזל: עשר כדי שתתעשר.סגולה בדוקה ומנוסה לעושר והצלחה היא הפרשת מעשר מכל הרוח שהרויח כמו שכתוב "העשירי יהיה קודש לה'"