סגולה לפרנסה 3

סגולה לפרנסה לומר בכל מוצאי שבת קודש "ויתן לך"
וטוב שיאמרו שני אנשים ביחד
(כמו שכתב הרב הקדוש והטהור רבי מנדלי ז"ל מרימנוב, זכותו יגן עלינו, אמן)