סגולה לזיכרון

זימרה מועילה לזכרון  
(מרן החיד"א ז"ל בספר דבש לפי מערכת ז' אות ז', בשם ספר ארץ החיים על תהילים)