סגולה לזיכרון

סגולה לזכרון, שיאכל אדם דבש דבורים בכל יום אליבא ריקניא (תולדות אדם או ז')