סגולה לזיכרון

התפילה מועילה לזיכרון, וכן התענית והצדקה, ובפרט צדקה לארץ ישראל,
על ידי זה מתבטלת השכחה וזוכה לזכרון (ליקוטי עצות, זכרון א-ב)