סגולה לזיכרון

סגולה כשירצה לזכור איזה דבר, יזכוף ראשו ויסתכל למעלה כדי לסייע לאותו שביל להיפתח, 
ויזכר, וכשירצה להבין אז יכוף ראשו