הרהורים

סגולה להינצל מהרהורים רעים 
טוב לעסוק במסכת מכות, שהיא בגמטריא- הרהורים