הרהורים

חריקת שיניים ולימוד מסכת ידיים, מבטלת מחשבות רעות (ספר המידות, ליקוטי מוהר"ן)
ורמז לכך "שניו יחרוק ונמס תאות רשעים תאבד" (תהילים קיב, י)