הרהורים

סגולה להינצל ממחשבות רעות בשעת התפילה- להתפלל מתוך הסידור
ונרמז לסגולה זו בפסוק (אסתר ס', כה) "אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה"