סגולה לפרנסה 6

סגולה לפרנסה- לכוון בפסוק "פותח את ידיך" בזמן ברכת המזון