סגולה לפרנסה

כתוב בספר הקדוש מאור ושמש פרשת משפטים: אם מתפלל עם הציבור מובטח לו שפרנסתו תהיה מוזמנת לו בכל יום ברווחה, וברכה תהיה מצויה במעשה ידיו, כי על ידי ציבור יכולים לבטל כל הגזירות קשות ורעות ר"ל וזה פירוש הפסוק "ועבדתם את ה' אלוקיכם". פירוש, לשון רבים. ואיזה היא עבודה שבלב, הרי זוהי תפילה.
ואמר הכתוב: אם תעבדו ביחד את ה' אלוקיכים, דהיינו שתתפללו יחד עם הציבור, מובטח "וברך את לחמך ואת מימך", ז"א שתנינ לך פרנסה טובה