סגולה לפרנסה

סגולה לפרנסה- לקיים בכל מוצאי שבת קודש סעודת מלווה מלכה.