המשפט שלא היה (לקוח מספרו של צבי אלוש, "סיפורו המופלא של הרנטגן")

חזרה לדף סיפורים מופלאים
לפני מספר שנים, עמד אדריכל מוביל מהדרום לפני משפט. בטרם יצא למשפט יעץ לו חבר לגשת לרב איפרגאן מנתיבות ולקבל ברכה. האדריכל, על אף היותו אדם לא דתי ולא מאמין, הסכים. "מה כבר יכול להיות? אם לא יעזור- בטח לא יזיק", הוא תירץ את נכונותו ללכת אל הרב וביקש מהחבר לסדר לו פגישה.

אותו אדריכל שהיה אז מלא ספקות הגיע אל הרב, בירך אותו לשלום וביקש מהרב מהרב לברך אותו לקראת המשפט שנקבע להיערך כשעתיים מאוחר יותר. הרב הביט באדריכל, הרהר מעט ופסק: "היום אין לך שום משפט" 
סליחה כבוד הרב, אני בדרך לבית המשפט בבאר שבע. באתי בשביל הברכה, יש ברכה או אין ברכה?"
"אני מברך אותך שכל אשר תעשה תצליח, בעזרת השם" בירך אותו הרב, "אבל משפט היום- אין לך, אני לא רואה משפט..."
האדריכל הודה בנימוס לרב איפרגאן ועוזר שלו והרהר בינו לבין עצמו כי ייתכן שכל הנסיעה לנתיבות הייתה בבחינת ברכה לבטלה. בידו הוא החזיק את הטופס הרשמי המודיע על מקום הדיון ומועדו. והמשיך בדרכו אל בית המשפט

האדריכל הגיע לבאר שבע ונפגש במזנון שליד בית המשפט עם עורך דינו וסיפר לו מה שקרה לו 
ועורך הדין סנט בו: "אתה הרי לא מאמין בדברים הללו, אז לשם מה הלכת אליו? שנינו יודעים שהמשפט עומד להתחיל בעוד כמה דקות. בוא נעלה כדי שלא נאחר..." השניים עלו אל אולם הדיונים. בהגיעם חיכה להם מזכיר בית המשפט ומסר להם מכתב שהשאיר עבורם עורך דינו של הצד השני. במכתב הובעה התנצלות על כך שהוא לא יכול להתייצב לדיון, עם הבטחה שלמחרת יתקשר מישהו ממשרדו לקבוע מועד אחר... "שמע" מלמל עורך הדין באוזני חברו האדריכל, בעודו מעיין במכתב. "אולי אתה כן צריך להאמין בו"