חדשות ועידכונים

החל מתחילת חודש אדר ועד פורים נוהגים לתת מעות זכר למחצית השקל, כמו שהיו נותנים בני ישראל בזמן שבית המקדש היה קיים לצורך קרבנות הציבור.
יש שנהגו לתת מחצית מהמטבע המקובל באותו מקום ויש שנהגו לתת שלושה חצאים מהמטבע כנגד שלוש פעמים שנאמר "תרומה" בפרשת שקלים. כיום יש שנוהגים לתת 3 חצאי שקלים, יש שנוהגים לתת שווי של מחצית השקל כלומר שווי כסף טהור במשקל 10 גרם, ויש שנוהגים לתת 20 ש"ח. כל המנהגים כשרים והמוסיף תבוא עליו הברכה.
נהוג שאב הבית נותן עבור כל בני המשפחה ויש שנוהגים לתת אף כנגד עוברים שבמעיי אימם. 
נתפשט המנהג לתת את מחצית השקל ביום תענית אסתר לפני זמן תפילת מנחה