פרשת פקודי

חזרה לדף דברי תורה

"אלה פקודי המשכן משכן העדות וגו'..."
רבותינו פירשו למה נקרא שמו "משכן"? משום שנתמשכן בגלל עוונותינו.
והינה אפילו "גם ציפור מצאה בית" ואילו לקב"ה, כביכול אין בית, והכל בגללנו.
וידוע כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו.
וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב שזה בגללו. ולשפר את מעשיו הרעים.


מה זה אומר לשפר את מעשיך?
בראש ובראשונה לברוח ממריבה כמו מאש, 
כמו שראינו עם קורח ועדתו שהיו ראשי סנהדראות וגדולי עולם אבל המחלוקת שרפה אותם. 
ואילו און בן פלת שאשתו גרמה לו לצאת מהמחלוקת נשאר בחיים. 

איך עוד נוכל לקרב את הגאולה?
וכן ידוע שהיום יש לנו מקדש מעט שזה נקרא בית הכנסת
ואם נשמור שם על הקדושה ודאי שזה יקרב את המקדש הגדול- בית המקדש


משל למה הדבר דומה?
וכן אמר הרב ניסים יגל זצ"ל משל לאדם עשיר שבנה לו בית מפואר ביותר כדי לגור בו,
אבל לא ארכו הימים והינה צרה צרורה, בא הבן של העשיר והחריב את הבית של אביו. 
האבא הצטער מאוד, אבל לאחר כמה שנים בנה לו שוב בית מפואר, וגם כן גר בו כמה שנים, 
ושוב פעם אותה צרה הגיע, והבן שלו בא להחריב לו את ביתו.

והאבא החל לנדוד בדרכים ולחפש מחסה מהקור והגשם. 
עד שראה איזה ביקתה אחת ונכנס פנימה לנוח מעט 
אבל אחר כמה הרגעים בא הבן וגירש את אביו בבזיון מהבקתה.
עבר זמן רב והאבא בנה בית גדול ומפואר מאין כמותו עם שומרים חמושים בכניסה
והינה הבן רצה להיכנס לארמון המפואר וכמובן שלא כ"כ מהר הכניסו אותו.


מה הנמשל?
והנימשל שהאבא זה הקב"ה, והבן זה אנחנו שהחרבנו לו את הבית המפואר
הראשון וגם את הבית השני. ובינתיים יש לו משהו קטן, שזה בית הכנסת.
ואם אתה מדבר שם ענייני חולין אפילו בענייני פרנסה, אתה גורם לסילוק השכינה. 

(ואפילו אם זה לא רק בשעת התפילה וכל שכן בשעת התפילה או קריאת ספר תורה).
ומי שמדבר בחזרה כתוב בשולחן ערוך "גדול עוונו מנשוא",
וכשיבנה הקב"ה את הבית השלישי, אתה גם תרצה להיכנס.
לכן כדאי שניזהר לשמור על קדושת בית הכנסת ולא נדבר שום מילה של חול. 

שנזכה כולנו ראויים להיכנס למקדש בע"ה 
שבת שלום